Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Med udgangspunkt i dine individuelle behov og forudsætninger hjælper vi dig med at blive klædt på til at mestre dit fremtidige liv. Efter endt forløb får du et kompetencebevis. 

CSV har eksisteret i mange år, og vi var i tidernes morgen med til at starte Den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) op i Esbjerg Kommune. Vi har derfor mange års erfaring med mange forskellige målgrupper bl.a. unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, unge mennesker med forstyrrelser indenfor autismespektret (ASF) samt unge mennesker med Aspergers syndrom (AS) eller lignende træk.
Vi prioriterer tværfaglighed og de gode overgange meget højt, hvorfor vi har forskellige faggrupper ansat bl.a. speciallærere, socialpædagoger, social & sundhedsassistenter m.fl., som samarbejder tæt med øvrige faggrupper ind i kommunen. 

Formålet med vores STU er at fremme din personlige, sociale og faglige udvikling, så du kan være så selvstændig som muligt og deltage aktivt i voksenlivet. Dette kan f.eks. være til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Fællesskabet med de andre elever vægtes højt. Vi har blik for dine særlige behov for støtte til at indgå i sociale aktiviteter og relationer. Dine sociale færdigheder trænes med udgangspunkt i små grupper, hvilket giver tryghed og forudsigelighed for dig. 
 
Med udgangspunkt i din uddannelsesplan samt dine interesser og behov tilrettelægger vi vores undervisning. 
 
Vi har følgende linjer:
 
Campus V (Vester Nebel):
1. P.E.T. (Praktik & Personlighed - E-sport - Teknologi & Talent)
2. LIV (Uddannelse til Livet)
 
Campus E (Ribe og Energivej i Esbjerg):
1. LIV (Uddannelse til Livet) 
2. KØKKEN, BUTIK, VÆRKSTED & SERVICE
 
Vi har derfor mange års erfaring med mange forskellige målgrupper, herunder unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, unge mennesker med forstyrrelser indenfor autismespektret (ASF) samt unge mennesker med Aspergers syndrom (AS) eller lignende træk.
 
Vi prioriterer tværfaglighed meget højt, hvorfor vi har forskellige faggrupper ansat, herunder speciallærere, socialpædagoger, social & sundhedsassistenter med flere.
 
STU’ens 4 indsatsområder:
  • Alment dannende
  • Beskæftigelse
  • Botræning
  • Fritid

Uddannelse til livet

Linjen "uddannelse til livet" hjælper med at udvikle dine personlige, sociale, kommunikative, praktiske og kreative kompetencer og potentialer, der fremmer den almene og faglige udvikling.

Læs mere om uddannelse til livet

P.E.T.

P.E.T.-linjen har undervisning i basisfag såsom it, kommunikation, offentlig digital borger, botræning, økonomi, sundhed, beskæftigelse og fritid.

Læs mere om P.E.T.-linjen

Køkken, træ & service

Køkken, træ & service omhandler udvikling og træning rettet mod en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet – i det omfang det kan lade sig gøre for den enkelte.

Læs mere om køkken, butik, værksted og service