Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Uddannelse til livet

På STU-linjen "Uddannelse til livet" arbejder vi med dine personlige, sociale, kommunikative, praktiske og kreative kompetencer, samt potentionaler der fremmer din almene og faglige udvikling. 

Formålet med uddannelsen er at fremme din personlige og sociale udvikling til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Fællesskabet med de andre elever er en stor del af tilbuddet. Hvis du har behov for støtte til at indgå i sociale aktiviteter, så træner vi dine sociale færdigheder med udgangspunkt i små grupper.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i din uddannelsesplan samt dine interesser og behov. Undervisningen og aktiviteterne foregår i mindre klasser. Den konkrete undervisning kan have en fælles interesse som omdrejningspunkt f. eks. Udeliv, Idræt og musik.

CSV ligger naturskønt i en lille landsby lidt udenfor Esbjerg. Mange aktiviteter foregår udendørs. Ligesom alle elever er ude at gå, løbe eller cykle dagligt.

Digitale hjælpemidler er en væsentlig del af undervisningen. Vi arbejder f.eks. med kommunikationsunderstøttende programmer.

Undervisningsemner

  • Selvhjælpsfærdigheder
  • Bo-træning
  • Arbejdskompetence/fremtidig beskæftigelse
  • It og sociale medier
  • Kommunikation og sociale relationer.
  • Fritidsinteresser.

Highlights

Highlights er sociale aktiviteter. Du er med til at bestemme, hvad der skal ske på disse Highlights dage. Highlights er med til at skabe et godt ungemiljø og gode venskaber.
Highlights kunne bl.a være:

  • Fester
  • Idrætsarrangementer
  • Ture ud af huset
'); }