Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

CSV & Beskæftigelse

Velkommen til Center for Specialundervisning for Voksne

CSV & Beskæftigelse tilbyder både undervisning, klubtilbud og beskæftigelsestilbud. Er du pårørende eller samarbejdspartner, kan du læse om vores mange tilbud.

Center for specialundervisning for voksne

Center for specialundervisning tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse samt specialundervisning til voksne. Derudover har CSV et attraktivt klubtilbud for hjemmeboende STU-elever.

Læs mere om undervisningstilbuddene

Beskæftigelse

CSV-Esbjerg har egne beskæftigelsesafdelinger i henholdsvis Esbjerg og Ribe. I vores beskæftigelsesdel har vi blik for de nødvendige tiltag, der skal til, for at mennesker med særlige behov og særlige forudsætninger kan opnå en arbejdsidentitet og en reel

Læs mere om beskæftigelsestilbuddene