Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

CSV & Beskæftigelse

Velkommen til Center for Specialundervisning for Voksne

CVS & Beskæftigelse tilbyder undervisning indenfor STU og VSU samt klubtilbud og beskæftigelsestilbud.

Center for specialundervisning for voksne

Center for specialundervisning tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse samt specialundervisning til voksne. Derudover har CSV et attraktivt klubtilbud for hjemmeboende STU-elever.

Læs mere om undervisningstilbuddene

Beskæftigelse

CSV-Esbjerg har egne beskæftigelsesafdelinger i henholdsvis Esbjerg og Ribe. I vores beskæftigelsesdel har vi blik for de nødvendige tiltag, der skal til, for at mennesker med særlige behov og særlige forudsætninger kan opnå en arbejdsidentitet og en reel

Læs mere om beskæftigelsestilbuddene