Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beskæftigelse

Har du psykiske udfordringer, psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse eller er du bevilget §103 tilbud, så kan vi tilbyde beskæftigelse til dig. 

Hvis du har særlige behov eller særlige forudsætninger, så kan vi hjælpe dig med at opnå en arbejdsidentitet og derved give dig en følelse af at være inkluderet i samfundet. Vi fokuserer på ressourcer og potentialer fremfor fejl og mangler. 
 
Vi har beskæftigelsesafdelinger i både Esbjerg og Ribe. Det drejer sig om følgende afdelinger:
  • Bilka
  • UC Syd
  • Café & Galleri Patricia
  • Sct. Peder Butik & Café
Fælles for afdelingerne er, at der er tale om regulært arbejde i rummelige virksomheder, som udover den daglige drift også fungerer som læringsmiljøer.
 
Fordi vi har vores egen beskæftigelsesdel, har vi mange muligheder, når det drejer sig om interne praktikker på VSU, STU m.m.

Jobteam Bilka

Jobteam Bilka tilbyder mennesker med særlige behov en arbejdsplads i en rummelig virksomhed. Via Jobteam Bilka indgår borgeren på lige vilkår med det øvrige personale i Bilka, hvilket giver borgeren en arbejdsidentitet på det ordinære arbejdsmarked.

Læs om Jobteam Bilka

Jobteam UC Syd

Jobteam UC Syd er et beskæftigelsestilbud til mennesker med særlige behov. Missionen er at udvikle et tilbud, hvor indsatsen sikrer, at borgeren bliver inkluderet i samfundet.

Læs om Jobteam UC Syd

Café & Galleri Patricia

Café & Galleri Patricia er et læringssted og en café, som beskæftiger mennesker med psykiske udfordringer. Målet er at tilegne sig kompetencer, således at borgeren kan tilbydes et arbejde så tæt på det almindelige som muligt.

Læs om Café & Galleri Patricia

Sct. Peder Butik & Café

Sct. Peder er en arbejdsplads og et læringsmiljø for mennesker, som er bevilget § 103-tilbud. Læringsmiljøet bidrager til udvikling af borgerens kompetencer som butiks- og cafémedarbejder, hvilket over tid kan skabe grobund for et indholdsrigt arbejdsliv.

Læs om Sct. Peder Butik & Café