Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

VSU - Voksenspecialundervisning

Hvis du er voksen og har funktionsnedsættelse som følge af fysiske og/eller psykiske udfordringer, så kan vi tilbyde dig kompenserende specialundervisning. 

Vi tilbyder på VSU kompenserende specialundervisning til voksne, som har funktionsnedsættelser, som følge af fysiske og/eller psykiske udfordringer fx erhvervet hjerneskade, senfølger efter hjernerystelse og stressbelastning, specifikke og/eller generelle indlæringsvanskeligheder, psykisk sårbare m.fl.

Formålet med VSU er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelse, så du på den måde oplever øget mulighed for at tage aktivt del i samfundslivet – i og udenfor arbejdsmarkedet.
Er du interesseret, så kontakt skolen for at aftale tid til for-samtale.
 
Undervisningsbegrebet i specialundervisning for voksne er karakteriseret ved:
At undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet.
At undervisningen har en klar målsætning.
At der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression.
At undervisningsforløbet kan evalueres.
Undervisningen kan suppleres med specialpædagogisk bistand, der skal sikre kursistens udbytte af undervisningstilbuddet. Rådgivning og vejledning kan rettes mod kursisten, pårørende samt eventuelt personale.

Kontakt os

Ring til os på 7616 7600 og hør hvilke muligheder du har. Du vil herefter blive indkaldt til en for-samtale. Du kan selv ringe eller lade en pårørende, terapeut, rådgiver eller andre kontakte os.

Efter for-samtalen udarbejder vi en indstilling til undervisning. Indstillingen skal godkendes af en visitator. Undervisningen tilrettelægges ud fra dine forudsætninger, færdigheder og behov.

Er der ikke deltagere nok til oprettelse af et hold, eller er holdet for stort, opretter vi en venteliste. Vi giver dig en melding om optag eller afslag på indstillingen så hurtigt som muligt.

Praktiske oplysninger om VSU

VSU-tilbud