Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Køkken, butik, værksted og service

Vi fokuserer på at udvikle og træne dig til en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Udover den normale undervisning, tilbyder vi også valgfag. 

Campus E – Køkken, Butik, Værksted & Service omhandler udvikling og træning rettet mod en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet for den enkelte – i det omfang det kan lade sig gøre. STU’en på CSV-Esbjerg er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor du efter endt forløb får et kompetencebevis.

Du har mulighed for at vælge tre forskellige linjer hhv. ”KØKKEN”, ”BUTIK” samt ”VÆRKSTED & SERVICE” – herudover har vi valgfag.

Køkken 

Undervisningen foregår i et moderne køkken på Butik & Café Sct. Peder i Ribe. Vi arbejder i retning af, at du opnår indsigt i og kendskab til personlig - og produktionshygiejne, forskellige tilberedningsmetoder samt læring om
mad og livskvalitet - herunder sundhed, sensorik og kostråd.

Vi arbejder sideløbende teoretisk og praktisk med fremstilling af mad fra ind og udland, så du fremadrettet kan arbejde i forskellige virksomheder med høj hygiejne og en variation af madteknikker kombineret med kendskab til de formelle og uformelle regler på arbejdsmarkedet.

Butik

Undervisningen foregår på Butik & Café Sct. Peder samt Genbrugsbutikken på Ørstedsvej. Der vil bl.a. være mulighed for at arbejde med kunde- og kassebetjening, indkøb at materialer til produktion samt brugen af sociale
medier i butiksøjemed. 

Værksted og Service 

Undervisningen foregår i et fuldt udstyret værksted. På Værksted & Service, Ørstedsvej er der mulighed for at arbejde med diverse træ- og vedligeholdelsesopgaver. Der er mulighed for at få et bredt kendskab til og indsigt i produktionen på et træværksted samt servicering og vedligehold af værktøj, maskiner samt egne bygninger.
På Værksted & Service, Sct. Peder er der mulighed for bl.a. at arbejde med kreativ produktion, håndværksmæssige opgaver – primært i bløde materialer, idéudvikling, indretning, udstilling samt dekoration.
Vi arbejder sideløbende teoretisk og praktisk, og STU-linjen giver et bredt indblik i og forståelse for relevante fagområder som fx værktøjslære, produktion og arbejdsprocesser samt industriens arbejdsmiljø. Herudover vil du opnå tværfaglige og sociale færdigheder via fællesarrangementer.

Valgfag

• E-sport
• Dansk og matematik
• It og programmering
• Kreativ

Highlights

Highlights er sociale aktiviteter. Du er med til at bestemme, hvad der skal ske på disse Highlightsdage.

Highlights er med til at skabe et godt ungemiljø og gode venskaber.

Highlights kunne bl.a være:

• Studietur
• Fester
• Bowlingtur
• Tur i biffen
• Mountainbiketure
• Kanoture

Praktik i uddannelsen

Som elev på CSV-Esbjergs STU har du mulighed for at komme i praktik i forbindelse med din ungdomsuddannelse. En praktik vil give dig mulighed for at blive afklaret ift. fremtidig beskæftigelse, samtidig med at du prøver at være på en arbejdsplads.

Du har selv indflydelse på, hvor du gerne vil i praktik, og hvad du vil have ud af praktikken. Praktikstedet og praktiklængden afstemmes ift. dine behov, kompetencer og interesser samt reelle kommende beskæftigelses- og/eller uddannelsesmuligheder.

'); }